Vendepunkt 170 - Oestbirk Vejkryds
Koordinater ved musen:
Log: