Vendepunkt 022 - Oelgod Jernbane station
Koordinater ved musen:
Log: