Vendepunkt 234 - Lech Jernbane station
Koordinater ved musen:
Log: