Vendepunkt 338 - Sdr.Felding Kirke
Koordinater ved musen:
Log: