Vendepunkt 348 - Herning station
Koordinater ved musen:
Log: