Vendepunkt 045 - Vinderup Jernbane station
Koordinater ved musen:
Log: