Vendepunkt 047 - Fasterholt Jernbane / Vej kryds
Koordinater ved musen:
Log: