Vendepunkt 584 - Skindhv Skinderholm Vest Ankomst
Koordinater ved musen:
Log: