Vendepunkt 792 - Rimmerhus vej-T
Koordinater ved musen:
Log: