Vendepunkt 085 - Hammerum Jernbane station
Koordinater ved musen:
Log: