Vendepunkt 851 - Arnborg Banemidte
Koordinater ved musen:
Log: