Vendepunkt 086 - Tjele Gods Hovedbygning
Koordinater ved musen:
Log: