Vendepunkt 088 - Vester Ejstrup Vestjyllands svaeveflyveklub Hangar
Koordinater ved musen:
Log: